Sjálfboðaliðar og
starfsmenn skulu:

 • koma fram af virðingu og heiðarleika gagnvart félögum Samtakanna ’78, öðrum
  sjálfboðaliðum, starfsfólki og skjólstæðingum og öllum öðrum sem starfað er
  fyrir eða með óháð þjóðerni, uppruna, kyni, kynvitund, kyntjáningu,
  kyneinkennum, aldri, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, fötlun, líkamsgerð,
  holdafari, andlegri heilsu eða þjóðfélagsstöðu
 • tala ekki opinberlega fyrir hönd Samtakanna ’78 nema að það sé ákveðið
  sérstaklega, t.d. stjórn og starfsfólk
 • virða markmið Samtakanna ’78 og vinna að þeim
 • gæta fyllsta trúnaðar um það sem þeir fá vitneskju um í sínu starfi
 • einungis nota fjármuni og eigur Samtakanna ‘78 í þágu samtakanna og þeirra
  verkefna sem samræmast stefnu þeirra og skuldbinda samtökin ekki umfram
  samþykktir
 • ekki taka þátt í ráðstöfun fjármuna eða eigna félagsins til verkefna þar
  sem þeir eða einstaklingar nánir þeim eiga hagsmuna að gæta
 • muna að virðing skal höfð að leiðarljósi í öllum samskiptum innan
  Samtakanna ’78. Kynferðisáreiti, kynferðislegt ofbeldi, líkamlegt áreiti,
  munnlegt áreiti, einelti og annað aðkast og ofbeldi er aldrei liðið innan
  starfa Samtakanna ’78.
 • fylgja þessum siðareglum til hins ítrasta sem og aðgerðaáætlun gegn ofbeldi

Fyrirvari:

 • Hjá Samtökunum ’78 er hafin vinna við aðgerðaráætlun gegn ofbeldi, þeirri
  vinnu er áætlað að ljúki undir lok maímánaðar.
 • Skýr ferill sem tekur á málunum er í undirbúningi
 • Nefnd eða ráð sem framfylgir þessum siðareglum á eftir að skipa og móta sér
  verklagsreglur