Skip to main content
search
Uncategorized

การค้นหาเพื่อขอความช่วยเหลือ

By 26. desember, 2009No Comments

การค้นหาเพื่อขอความช่วยเหลือ/Að leita sér aðstoðar

การเป็นบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน, ชอบทั้งสองเพศ หรือมีความรู้สึกปฏิเสธในเพศของตนเอง และไม่รู้จักใครที่อยู่ในสถานะเช่นเดียวกับตนนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่งและน่าเบื่อหน่าย! สมาคม Samtökin ´78 เปิดโอกาสให้ท่านเพื่อพบปะกับบุคคลที่น่าสนใจ และมีประสบการณ์ต่างๆเช่นเดียวกับท่าน เพื่อท่านจะได้พบปะกับบุคคลอื่นๆที่มีความชอบในเพศเดียวกัน จะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท่านสามารถโทรฯไปยังสมาคม Samtökin ´78 เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมได้ 

คำแนะนำ/Ráðgjöf

สามารถโทรฯเพื่อจองเวลาในการขอคำแนะนำจาก สมาคม Samtökin ´78 ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ผู้คอยให้คำแนะนำนี้ มีความชำนาญในการพูดคุย ตลอดจนมีความเข้าใจในสถานภาพของบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน ในการจองเวลาเพื่อพูดคุยหรือปรึกษาหารือนั้น จองเวลาได้ 2-3 ครั้ง ครั้งละหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร ผู้ที่ให้คำปรึกษานั้นจะเก็บข้อความในการสนทนาไว้เป็นความลับ การให้บริการนี้ ครอบคลุมถึงญาติพี่น้องของบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกันด้วยเช่นกัน    

โทรศัพท์สายฉุกเฉิน/Neyðarsími  

โทรศัพท์สายฉุกเฉินของตำรวจ, รถพยาบาลและสถานีดับเพลิงได้แก่หมายเลข 112 ในการโทรเข้าหมายเลข 112 นั้นสามารถโทรได้กับโทรศัพท์ทุกชนิด แม้แต่โทรศัพท์ที่ต้องหยอดเหรียญ โดยท่านไม่ต้องเสียค่าโทรฯแต่อย่างใด

การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD)/Kynsjúkdómatékk

สถานที่รับการตรวจหาโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่ Þverholt 18 โดยเปิดทำการทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 16:00 น. ในการจองเวลาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 543 6050 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:00-09:00 น.  BOX: ท่านไม่สามารถทราบได้ว่า ท่านได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ สิ่งเดียวที่ ปลอดภัยสำหรับท่านในการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่การใช้ถุงยางอนามัยโดยปราศจากเงื่อนไข ควรตั้งกฏเกณฑ์ที่ไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อความปลอดภัยให้กับตัวเอง โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการติดเชื้อ เฮท ไอ วี/Upplýsingar um HIV

สมาคมผู้ติดโรคเอดส์ประเทศไอซ์แลนด์ (Alnæmissamtökin á Íslandi) ตั้งอยู่ที่: Hverfisgötu 69  หมายเลขโทรศัพท์: 552 8586 เวปไซท์: www.aids.is  อีเมล์: aids@aids.is  สำนักงานเปิดทำการตั้งแต่เวลา 13:00-17:00 น.

แผนกฉุกเฉินกรณีถูกข่มขืน (Neyðarmóttaka fyrir nauðganir)

ที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาล แลนด์สพีทาลี่ ที่ ฟอสโวกูร์ (Landspítali í Fossvogur) จะมีที่ดูแลฉุกเฉินสำหรับหญิงและชายที่ถูกข่มขืนโดยเฉพาะ และให้บริการฉุกเฉินโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อในการถูกทารุณทางเพศ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษนี้ประกอบไปด้วยพยาบาล, นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์, แพทย์และทนายความ จะมาคอยให้ความช่วยเหลือเหยื่อในการถูกทารุณทางเพศตามความประสงค์ การให้บริการดังกล่าวนี้ จะให้บริการสำหรับบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน, บุคคลที่มีความชอบสองเพศ, บุคคลที่มีความรู้สึกปฏิเสธในเพศของตน ตลอดจนบุคคลที่มีชอบในเพศตรงข้าม แผนกฉุกเฉินเปิดทำการตลอดยี่สิบสี่ ชั่วโมง ทุกคนมีสิทธิขอใช้ล่ามแปลภาษาได้ ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 543 2000 พยาบาลเวรที่โทรศัพท์หมายเลข 543-2019 ที่ตั้ง: แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาล แลนด์สพีทาลี่ ที่ ฟอสโวกูร์ (Landspítali í Fossvogur)

Leave a Reply