Skip to main content
Uncategorized

กิจกรรมกลุ่มสำหรับชาวเกย์

By 26. desember, 2009No Comments

กิจกรรมกลุ่มสำหรับชาวเกย์ (Starfshópar)

สิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนนั้นได้แก่ การมีสังคมที่ตนมีความรู้สึกที่ดี สามารถพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของตน ตลอดจนความรู้สึกในการเปิดเผยตัวตนและไม่มีอคติ และยังเป็นสิ่งที่ดีหากได้เป็นผู้รับฟังและเรียนรู้จากผู้อื่น ในการปฏิบัติงานภาคสนามของสมาคม Samtökin ´78 นั้น ได้ทำการกิจกรรมกลุ่มที่มีความหลากหลาย ได้แก่กลุ่มกิจกรรมสังคมและกลุ่มสนับสนุน ดังนั้นทุกท่านสามารถมาพบปะและหาเพื่อนที่รู้ใจได้ที่นี่

กลุ่มเยาวชน (ungliðahópur)

กลุ่มเยาวชนได้ปฏิบัติงานภายในสมาคม Samtökin ´78 นั้น เป็นกลุ่มเยาวชน ที่มีความชอบในเพศเดียวกัน และมีความชอบในทั้งสองเพศที่มีอายุตั้งแต่ 14–20 ปี โดยกลุ่มเยาวชนดังกล่าว จะมาพบปะสังสรรค์กันในทุกๆตอนค่ำของวันอาทิตย์เวลา 20:00 น. ที่สำนักงานของสมาคม Samtökin ´78 www.myspace.com/unglidar78.is ที่เมืองอคูเรยรี่ กลุ่มเยาวชน ที่มีความชอบในเพศเดียวกัน และมีความชอบในทั้งสองเพศ จะมาพบปะสังสรรค์กันในทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา 20:00 น. ที่ Rósenberg, ศูนย์กลางให้บริการสำหรับนักเรียนขั้นวิทยาลัยเมืองอคูเรยรี่

KMK – หญิงชอบหญิง (KMK) 

ในปีที่ผ่านมานี้ หญิงชอบหญิงนับเป็นสังคมของชาวเลสเบี้ยน ที่มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง www.kmk.is และ www.myspace.com/konurmedkonum

FAS – สมาคมผู้ปกครองและญาติพี่น้องของชาวเลสเบี้ยนและเกย์ (FAS)

สมาคมผู้ปกครอง และญาติพี่น้องของชาวเลสเบี้ยนและเกย์ มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ปกครองหรือญาติพี่น้อง ของบุคคลที่เป็นเลสเบี้ยนและเกย์ ได้มาพบปะสังสรรค์ร่วมกันได้ง่ายขึ้น เพื่อหาข้อมูลด้านความรู้ต่างๆ ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม www.samtokinfas.is

กลุ่มภาคเหนือ (Norðurlandshópur)

กลุ่มสมาคม Samtökin ´78 จากภาคเหนือ ใช้อักษรย่อว่า S78N เป็นสมาคมสำหรับบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน และบุคคลที่มีความชอบในทั้งสองเพศ ตลอดจนบุคคลที่มีความรู้สึกปฏิเสธในเพศของตนเอง ที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือ กลุ่มดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ที่   เมืองอคูเรยรี่  www.simnet.is/nn

Ást – กลุ่มบุคคลที่มีความชอบในเพศ
ที่มีความสนใจทางด้านศาสนา เดียวกัน
(ÁST, áhugahópur um trúarlíf)  

กลุ่มบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน ที่มีความสนใจทางด้านศาสนาเดียวกัน     www.samtokin78.is

AA – แผนกกลุ่มบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน และบุคคลที่มีความชอบในทั้งสองเพศ (AA-deild)   

การประชุม AA ที่เป็นการประชุมสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน และบุคคลที่มีความชอบในทั้งสองเพศ, หญิงและชาย จัดประชุมขึ้นที่ถนน Laugavegur 3 ในทุกค่ำของวันอังคารตั้งแต่เวลา 21:00-22:00 น. ในการประชุมครั้งแรกของเดือนนั้น จะเป็นการประชุมที่จะพูดเกี่ยวกับปัญหาของตนเอง แต่สำหรับแผนก AA ของบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน จะทำการพบปะสังสรรค์กันในทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น. ที่ Tjarnargata 20 (ตึกสีเหลือง) โดยในการประชุมนี้ บุคคลที่เป็นโรคติดสุราเรื้อรัง ได้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โดยจะพูดถึงประสบการณ์ของตนเอง, ให้การสนับสนุนและให้ความหวังสำหรับ บุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน และบุคคลที่มีความชอบในทั้งสองเพศ ได้หาวิธีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ – มีสติไม่มึนเมา ในการประชุมของทั้งสองกลุ่มนี้ จะใช้ภาษาไอซ์แลนด์เป็นหลัก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้ภาษาไอซ์แลนด์ได้ ก็สามารถพูดในภาษาที่ตนถนัดได้เช่นกัน

HLDI – สมาคมหูหนวกประเทศไอซ์แลนด์สำหรับชาวเกย์และเลสเบี้ยน  

สมาคมหูหนวกสำหรับชาวเกย์และเลสเบี้ยน HLDI เป็นสังคมที่เป็นอิสระแห่งหนึ่งในสังคมใหญ่ ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อคอยรณรงค์และสอดส่องดูแลเพื่อสิทธิ ของชาวเกย์และเลสเบี้ยนที่มีความพิการด้านการได้ยิน และสร้างสรรค์กิจกรรมภาคสนาม ในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมที่ดี www.samtokin78.is

เกย์ไพรด์เมืองเรยคยาวิค (Reykjavik Gay Pride – Hinsegin dagar)

งานเทศกาลของเกย์ไพรด์ เป็นสมาคมที่มีความเป็นอิสระ มีหน้าที่ดูแลในการจัดเตรียมงานเทศกาลของชาวเกย์ โดยจะจัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยในงานเทศกาลนี้ จะมีการจัดเดินพาเรดที่มีความสวยงามตระการตาอย่างยิ่ง www.gaypride.is

Q– สมาคมนักศึกษาชาวเกย์ (Félag hinsegin stúdenta)

สมาคมนักเรียนชาวเกย์ เป็นสมาคมของกลุ่มนักศึกษาที่สร้างทั้งผลประโยชน์- และให้ความเพลิดเพลิน ของมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไอซ์แลนด์ และโรงเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอื่นๆ www.gay.mis.is

MSC แห่งประเทศไอซ์แลนด์ (
MSC Ísland)

MSC แห่งประเทศไอซ์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 1985 โดยชมรมส่วนบุคคลเฉพาะผู้ชายที่เป็นเกย์ที่มาพบปะสังสรรค์ร่วมกัน โดยมักจะแต่งกายด้วยชุดหนัง, ชุดที่ทำจากยาง, ชุดเครื่องแบบ- และชุดยีนส์  www.msc.is  

กลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (Verndarvættirnar)

กลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติงานร่วมกันกับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) และสมาคม Samtökin ´78 ซึ่งปฏิบัติงานด้านปัญหาสิทธิมนุษยชน สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความชอบในเพศเดียวกัน, ชอบทั้งสองเพศ และบุคคลที่ปฏิเสธในเพศของตัวเอง www.samtokin78.is

กลุ่มที่ปฏิเสธในเพศของตน-ไอซ์แลนด์ (Trans Ísland)

กลุ่มปฏิเสธในเพศของตน-ไอซ์แลนด์ เป็นสมาคมสำหรับบุคคลที่มีความรู้สึกที่ไม่พอใจ หรือปฏิเสธในเพศของตัวเอง แห่งประเทศไอซ์แลนด์ http://groups.google.com/group/trans-is-frettabref,  transiceland@gmail.com.

Leave a Reply